MOBIS funkcionalumas

MOBIS programinė įranga yra skirta nedidelei mokyklos ar organizacijos bibliotekai. Ši programinė įranga padeda pakeisti tradicinius bibliotekos darbo metodus, žengti svarbų žingsnį į informacinių technologijų amžių ir leidžia visiškai automatizuoti bibliotekos darbą: kataloguoti, komplektuoti fondus, aptarnauti skaitytojus, pateikti katalogą intranete ir internete, apskaityti ir valdyti visus bibliotekinio darbo procesus. Sistemos pagrindas – atvirojo kodo (angl. Open Source) platforma, nereikalaujanti licencijuojamų trečiųjų šalių produktų.

MOBIS leidžia:

Kataloguoti – kurti ir kaupti bibliografinius įrašus, aprašančius visus bibliotekoje saugomus dokumentus:

 • įrašai sukuriami arba kopijuojami iš kitų bibliotekų katalogų;
 • viename įraše naudojami įvairių kalbų simboliai;
 • prie įrašo gali būti saugomi pilnateksčiai dokumentai;
 • įrašai susiejami hierarchiniais ir lygiagrečiais ryšiais su kitais kataloge esančiais įrašais;
 • įrašai susiejami su autoritetinių duomenų bazių įrašais;
 • spausdinami dokumentų sąrašai.

Komplektuoti – atlikti visas komplektavimo funkcijas:

 • fiksuojami pagrindiniai komplektavimo duomenys (tiekėjai, saugojimo vietos, egzemplioriaus būsena ir kiti koduoti duomenys);
 • egzemplioriaus identifikavimui gali būti naudojami brūkšniniai kodai;
 • registruojami periodinio dokumento numeriai;
 • spausdinami komplektavimo dokumentai (užsakymo, gavimo, nurašymo aktai, inventorinė knyga, bendrosios apskaitos knyga, papildoma apskaita).

Ieškoti – surasti kataloge aprašytus dokumentus pagal įvairius įrašo, komplektavimo duomenis bei pasinaudojant vienarūšių tekstų sąrašais (temos, autoriai, reikšminiai žodžiai), nurodant:

 • autorių, antraštę, temą, leidėją ar pan.;
 • įrašo sukūrimo arba keitimo datas;
 • egzempliorių gavimo, nurašymo aktus ar datas;
 • dokumentų tiekėjus ir kt.

Surasti ir spausdinti naujų dokumentų sąrašus, teminius ar kt. sąrašus, užsakytų, bet dar negautų dokumentų sąrašus.

Aptarnauti skaitytojus – fiksuoti duomenis apie dokumentų išdavimą/grąžinimą:

 • registruojami skaitytojai;
 • priimami skaitytojų užsakymai;
 • fiksuojamas dokumentų išdavimas, pratęsimas, grąžinimas;
 • formuojami skaitytojų formuliarai;
 • surandami skaitytojai pagal registravimo duomenis;
 • spausdinami skaitytojų-skolininkų sąrašai;
 • skaičiuojama dokumentų išduoties statistika.

Administruoti sistemą – valdyti sistemos naudotojų įgaliojimus, pildyti koduotų duomenų sąrašus, keisti spausdinamų dokumentų formas.

Pasinaudoti elektroninio katalogo teikiamomis paslaugomis:

 • ieškoti reikiamų dokumentų;
 • surasti ir užsisakyti dokumentą neapsilankius bibliotekoje, pasinaudojus internetu teikiama galimybe;
 • matyti savo užsakymų informaciją internete (kas užsakyta, kas skaitoma, kada grąžinti ir pan.).

Plačiau apie elektroninį katalogą galite paskaityti čia.