Versijos

Versija 5

Versija išleista 2023 m. Pilnai veikia MOBIS debesyje. Atitinka atnaujintus KM ministro patvirtintus Bibliotekų fondo apsaugos nuostatus. Versija vystoma ir palaikoma.

Versija 4

Versija išleista 2018 m. Bibliotekų DB veikia MOBIS debesyje.  Versija palaikoma.

Versija 3

Ši versija išleista 2015 metų pradžioje pereinant prie naujos valiutos Euro. Nebepalaikoma nuo 2016 liepos 1 d.

Versija 2

Ši versija buvo išleista 2003 metais. Ja nemokamai galėjo naudotis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos. Nebepalaikoma nuo 2008 sausio 1 d.