Išleista MOBIS versija 3.0.2.0

Nauja MOBIS versija yra pilnai pritaikyta darbui su euro valiuta.

Taip pat atlikti tokie pakeitimai:

  • Inventorinėje knygoje korektiškai atvaizduojami inventoriniai numeriai, kuriuose yra nurodyti lietuviški diakritiniai ženklai.
  • Bendrosios apskaitos knygoje Dokumentų gavimas – išvedama sąskaitos (akto) data analogiška datai, nurodytai sąskaitos redagavimo lange.
  • Bendrosios apskaitos knygose Dokumentų gavimas ir Dokumentų nurašymas paskirstyme pagal turinį grožinę literatūrą priskiria prie Grožinės literatūros (82-89) skyriaus, o ne prie (8).
  • Bendrosios apskaitos knygoje Dokumentų nurašymas nurašyti dokumentai korektiškai priskiriami prie tų nurašymo priežasčių, pagal kurias jie buvo nurašyti.
  • Dokumentų ir vadovėlių egzempliorių kainų MOBIS programoje neįtakoja darbo vietoje numatyti operacinės sistemose regioniniai nustatymai. Egzempliorių languose kainos atvaizduojamos korektiškai, kaip jas nurodo bibliotekos darbuotojas.
  • Vadovėlių egzempliorių nurašymo lange, atlikus nurašymo veiksmą, po patvirtinimo – nurašymo langas užsidaro automatiškai. Tokiu būdu „patvirtinama“, kad nurašymo veiksmas tikrai įvyko.
  • Dokumento išdavimo metu leidžiama naudoti inventorinius numerius, kuriuose yra panaudoti lietuviški diakritiniai ženklai bei didžiosios raides.
  • Skaitytojo bilieto numeris praplėstas iki 32 simbolių. Tai leis bibliotekų darbuotojoms išduoti moksleiviams knygas panaudojant Lietuvos moksleivio pažymėjimą kaip skaitytojo pažymėjimą.