Išleista versija 4.1.0

Išleista MOBIS versija 4.1.0, kurioje realizuotos naujos funkcijos:

 • Vadovėlių išdavimas panaudojant brūkšninių kodų skaitytuvus. Plačiau https://www.imobis.lt/mobis-info/dokumentacija.
 • Vadovėlių išdavimo lapelių spausdinimas.
 • Vadovėlių aprašų kopijavimas iš Nacionalinės bibliografijos duomenų banko per z39.50.
 • Aktualizuotas z39.50 serverių, iš kurių galima kopijuoti įrašus, sąrašas.
 • Įrašo identifikatoriaus išsaugojimas 020 lauke kopijuojant įrašą per z39.50 iš kitų katalogų.
 • Bibliografinių įrašų paieška pagal požymį „Turi elektroninių dokumentų“.
 • Bibliografinių įrašų, turinčių prikabintas bylas („prisegtukai“), išskyrimas paieškos rezultatų lange.
 • Ištaisyta klaida, kai po bibliografinio įrašo kopijavimo iš SK ir NBDB susidubliuoja 6xx laukai ISBD apraše.
 • Realizuotas automatinis MOBIS atsinaujinimas darbo vietose. Tokiu būdu pakeitimai MOBIS programinėje įrangoje pasieks mokyklų bibliotekas ir žymiai operatyviau.

Artimiausiu metu susisieksime su mokyklomis, kurio dirba su versija 4.0.0 arba 4.0.1 ir atnaujinsime MOBIS į naujausią versiją 4.1.0. Toliau visi MOBIS programinės įrangos atnaujinimai mokyklų bibliotekas pasieks automatiškai.

 

Išleista MOBIS versija 3.4.4.0

Naujoje versijoje atlikti tokie pakeitimai:

 • Automatinis kainų konvertavimas rekataloguojamiems dokumentams, pirktiems už litus.
 • Inventorinėje knygoje išvedamas naujas laukas UDK.
 • Leidžiama sukurti tik vieną egzempliorių su unikaliu inventoriniu numeriu, nepriklausomai nuo to, kokiam inventorinimo tipui egzempliorius priklauso.
 • Nurašymo aktuose dokumentų sąrašas rūšiuojamas pagal antraštes.
 • Į žinių bazę įkeltas koduotas laukas „130 Mikroformos“, kas leidžia iš kitų katalogų kopijuoti mikroformų aprašus.
 • Korektiškas nurašytų vadovėlių kainų skaičiavimas Bendrosios apskaitos judėjime.
 • Dokumentų nurašymo aktuose egzempliorių kainos išvedamos su keturiais skaičiais po kablelio.