Išleista MOBIS versija 3.4.4.0

Naujoje versijoje atlikti tokie pakeitimai:

  • Automatinis kainų konvertavimas rekataloguojamiems dokumentams, pirktiems už litus.
  • Inventorinėje knygoje išvedamas naujas laukas UDK.
  • Leidžiama sukurti tik vieną egzempliorių su unikaliu inventoriniu numeriu, nepriklausomai nuo to, kokiam inventorinimo tipui egzempliorius priklauso.
  • Nurašymo aktuose dokumentų sąrašas rūšiuojamas pagal antraštes.
  • Į žinių bazę įkeltas koduotas laukas „130 Mikroformos“, kas leidžia iš kitų katalogų kopijuoti mikroformų aprašus.
  • Korektiškas nurašytų vadovėlių kainų skaičiavimas Bendrosios apskaitos judėjime.
  • Dokumentų nurašymo aktuose egzempliorių kainos išvedamos su keturiais skaičiais po kablelio.