Išleista versija 4.1.1

Išleista MOBIS versija 4.1.1, kurioje realizuotos naujos galimybės ir funkcijos:

  • Galimybė parsisiųsti nuotolinio prisijungimo programėlę Teamviewer tiesiogiai iš MOBIS.
  • Galimybė kurti vadovėlių bibliografinius aprašus, naudojant spec. langus.
  • Patogesnė dokumentų paieška pagal ISBN/ISSN.
  • Realizuotas ISBN tikrinimas atitikimui ISBN-13 formatui.
  • Išsamesnė bendroji informacija egzempliorių lange.
  • Elektroniniame kataloge pataisytas laisvų egzempliorių skaičiavimas.
  • Vadovėlių išdavimo lange šalia skaitytojo pavardės papildomai atvaizduojamas bilieto numeris.
  • Išspręsta problema, susijusi su skaitytojų perregistravimu. Skaitytojas perregistruojamas tik uždėjus žymą prie „Perregistruoti“.