Konferencija „Mokyklos biblioteka: 2020 pasiekimai, iššūkiai ir naujos galimybės“

2020 m. spalio 28 d. dalyvavome Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA) ir Kauno rajono švietimo centro rengtoje nuotolinėje konferencijoje „Mokyklos biblioteka: 2020 pasiekimai, iššūkiai ir naujos galimybės”. Šioje konferencijoje UAB „Asseco Lietuva“ generalinis direktorius Albertas Šermokas su mokyklų bibliotekininkų bendruomene pasidalino savo įžvalgomis, pristatydamas iMOBIS galimybes bei perspektyvas savo pranešime „iMobis debesis – biblioteka mokyklos bendruomenei”.

Dalinamės su Jumis šio pranešimo medžiaga

Išleista versija 4.2.0

Išleista MOBIS versija 4.2.0, kurioje realizuotos naujos galimybės ir funkcijos:

 • Sukurta galimybė skirstyti fondus į aptarnaujančius ir neaptarnaujančius.
 • Sukurtos ir išplėtotos grupių ir individualių skaitytojų teisės pagal atskirus fondus.
 • Išplėtoti dokumentų užsakymų ir rezervavimų funkcionalumai el. kataloge.

  Su pakeitimais susijusias instrukcijas rasite skiltyje Dokumentacija

 • Išleista versija 4.1.4

  Išleista MOBIS versija 4.1.4, kurioje realizuotos naujos galimybės ir funkcijos:

  • Sukurta galimybė į knygų įšduočių statistiką įtraukti pratęsimus.
  • Sukurta galimybė spausdinti rezervavimo lapelius.
  • Dokumentų išduočių langas ir ataskaita praplėsta lauku Inventorinis numeris.

  Išleista versija 4.1.3

  Išleista MOBIS versija 4.1.3, kurioje realizuotos naujos galimybės ir funkcijos:

  • Sukurta galimybė vadovėlių bibliografinius įrašus papildyti 119 ir 129 laukais.
  • Žinių bazė praplėsta lauku 334.
  • Atnaujinta autoritetinių įrašų bazė.
  • Sukurta galimybė automatiniu būdu panaudoti mokyklą baigusių mokinių atsilaisvinusius bilietų numerius naujai atėjusiems mokiniams.
  • Atlikti kiti smulkūs pakeitimai.

  Išleista versija 4.1.1

  Išleista MOBIS versija 4.1.1, kurioje realizuotos naujos galimybės ir funkcijos:

  • Galimybė parsisiųsti nuotolinio prisijungimo programėlę Teamviewer tiesiogiai iš MOBIS.
  • Galimybė kurti vadovėlių bibliografinius aprašus, naudojant spec. langus.
  • Patogesnė dokumentų paieška pagal ISBN/ISSN.
  • Realizuotas ISBN tikrinimas atitikimui ISBN-13 formatui.
  • Išsamesnė bendroji informacija egzempliorių lange.
  • Elektroniniame kataloge pataisytas laisvų egzempliorių skaičiavimas.
  • Vadovėlių išdavimo lange šalia skaitytojo pavardės papildomai atvaizduojamas bilieto numeris.
  • Išspręsta problema, susijusi su skaitytojų perregistravimu. Skaitytojas perregistruojamas tik uždėjus žymą prie „Perregistruoti“.

  Elektroninis katalogas jau veikia!

  Spalio pabaigoje buvo užbaigti elektroninio katalogo kūrimo darbai ir nuo 2017.11.02 juo gali naudotis mokyklų, kurios yra užsisakiusios tokią paslaugą, mokiniai ir mokytojai.

  Jau 7 mokyklos gali džiaugtis nauju, šiuolaikišku, patraukliu elektroninio katalogo dizainu ir patogiu funkcionalumu.

  Kiekvieną savaitę į MOBIS debesį persikelia po keletą mokyklų ir pradeda naudoti elektroninį katalogą savo mokyklose.

  Naujo elektroninio katalogo pavyzdį galite pamatyti čia.

  Plačiau apie elektroninio katalogo funkcionalumą galite rasti čia.

  Išleista MOBIS versija 3.0.2.0

  Nauja MOBIS versija yra pilnai pritaikyta darbui su euro valiuta.

  Taip pat atlikti tokie pakeitimai:

  • Inventorinėje knygoje korektiškai atvaizduojami inventoriniai numeriai, kuriuose yra nurodyti lietuviški diakritiniai ženklai.
  • Bendrosios apskaitos knygoje Dokumentų gavimas – išvedama sąskaitos (akto) data analogiška datai, nurodytai sąskaitos redagavimo lange.
  • Bendrosios apskaitos knygose Dokumentų gavimas ir Dokumentų nurašymas paskirstyme pagal turinį grožinę literatūrą priskiria prie Grožinės literatūros (82-89) skyriaus, o ne prie (8).
  • Bendrosios apskaitos knygoje Dokumentų nurašymas nurašyti dokumentai korektiškai priskiriami prie tų nurašymo priežasčių, pagal kurias jie buvo nurašyti.
  • Dokumentų ir vadovėlių egzempliorių kainų MOBIS programoje neįtakoja darbo vietoje numatyti operacinės sistemose regioniniai nustatymai. Egzempliorių languose kainos atvaizduojamos korektiškai, kaip jas nurodo bibliotekos darbuotojas.
  • Vadovėlių egzempliorių nurašymo lange, atlikus nurašymo veiksmą, po patvirtinimo – nurašymo langas užsidaro automatiškai. Tokiu būdu „patvirtinama“, kad nurašymo veiksmas tikrai įvyko.
  • Dokumento išdavimo metu leidžiama naudoti inventorinius numerius, kuriuose yra panaudoti lietuviški diakritiniai ženklai bei didžiosios raides.
  • Skaitytojo bilieto numeris praplėstas iki 32 simbolių. Tai leis bibliotekų darbuotojoms išduoti moksleiviams knygas panaudojant Lietuvos moksleivio pažymėjimą kaip skaitytojo pažymėjimą.