Išleista versija 4.1.4

Išleista MOBIS versija 4.1.4, kurioje realizuotos naujos galimybės ir funkcijos:

  • Sukurta galimybė į knygų įšduočių statistiką įtraukti pratęsimus.
  • Sukurta galimybė spausdinti rezervavimo lapelius.
  • Dokumentų išduočių langas ir ataskaita praplėsta lauku Inventorinis numeris.