Išleista versija 4.2.0

Išleista MOBIS versija 4.2.0, kurioje realizuotos naujos galimybės ir funkcijos:

  • Sukurta galimybė skirstyti fondus į aptarnaujančius ir neaptarnaujančius.
  • Sukurtos ir išplėtotos grupių ir individualių skaitytojų teisės pagal atskirus fondus.
  • Išplėtoti dokumentų užsakymų ir rezervavimų funkcionalumai el. kataloge.

    Su pakeitimais susijusias instrukcijas rasite skiltyje Dokumentacija